ICT in de school

ICT in de school

IPads


We maken intensief gebruik van de mogelijkheden die de moderne techniek ons geeft. In de hele school werken we veel met I-pads. Niet alleen voor het extra oefenen en herhalen van de lesstof maar vooral ook voor het verwerken en presenteren van het geleerde. Op deze manier verwerken de kinderen de lesstof op een creatieve manier die bij hen past. Daarin zit veel eigen regie waarbij we stimuleren om kritisch te denken, oplossingsgericht te werken, samen te werken en keuzes te maken. Vanaf groep 5 hebben alle leerlingen een eigen I-pad en in groep 1 t/m 4 hebben we gedeelde I-pads die door die groepen veel ingezet worden. Door gebruik te maken van apple-TV kunnen de leerlingen in de klas hun verwerkingen presenteren.