Kanjerschool

Kanjerschool

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

It Foarhûs is een Kanjerschool, omdat de visie en levenshouding van de Kanjertraining de uitgangspositie vormen van ons sociale veiligheidsplan. Dit plan is in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld en is te vinden op onze website. Alle leerkrachten zijn Kanjergecertificeerd. De Kanjertraining is op onze school niet een set van sociale vaardigheidslessen, maar een manier waarop we met elkaar omgaan. Wel staat er wekelijks 30 minuten gezond gedrag en sociale redzaamheid (Kanjer) op het rooster. U wordt bij de aanmelding op onze school over Kanjer ingelicht en ontvangt bij inschrijving een beschrijving van de Kanjertraining. Door uw aanmelding, onderschrijft u de werkwijze van de Kanjertraining. Kern van ons sociale veiligheidsplan is dat wij als school en u als ouders/verzorgers samen verantwoordelijk zijn voor een sociaalveilige leeromgeving voor alle kinderen.

Doelen
· Leerlingen voelen zich veilig op school (sociaal, fysiek en psychisch)
· Leerlingen, leerkrachten, intern begeleider, directie, kanjercoördinator, aandachtscoördinatoren en ouders weten wat ze kunnen doen ter preventie van onveilige situaties en hoe ze kunnen handelen als het toch onveilig wordt

Uitgangspunten
School is bedoeld om te leren. Dat kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. De visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons sociaal veiligheidsbeleid. We hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en kinderen zorgen voor een veilige school:

  1. We willen te vertrouwen zijn
  2. Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen
  3. We geven het goede voorbeeld

Inhoud Kanjertraining
We bespreken en oefenen met gedrag door middel van de volgende materialen. Deze zijn van toepassing op kinderen, maar net zo goed op ons als volwassenen. Omdat kinderen gedrag van ons nadoen, is het van belang dat wij (ouders en het team) het goede voorbeeld geven.
· De smileyposter
· De afsprakenposter
· Motor en Benzine: alles wat aandacht krijgt, groeit
· De petten:
De witte pet—De pet van vertrouwen en jezelf zijn..
Wanneer je doet als een Kanjer, of als de witte pet, dan doe je als jezelf, je bent te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Je toont respect voor jezelf en een ander. Als we allemaal als onszelf doen, vanuit vertrouwen, kunnen we toch heel verschillend doen, ook in verschillende situaties.

De wit met zwarte pet—Vertrouwen, duidelijk, doorzetter, leiderschap..
Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. De zwarte pet staat voor kracht. Dan reageer je op een prettig stoere manier. Je durft ruimte in te nemen. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je geeft je grenzen aan. Je maakt plannetjes, toon initiatief. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, is het gedrag prettig voor jezelf en een ander.

De wit met rode pet—Vertrouwen, vrolijk, humor, positief denken..
De rode pet in combinatie met de witte pet staat voor humor. Je maakt grapjes die leuk zijn voor iedereen. Je doet optimistisch, vrolijk, relativerend, luchtig, handelt met levensvreugd.

De wit met gele pet—Vertrouwen, vriendelijk, bescheiden, behulpzaam..
Handelen we met de wit- gele pet, dan geven we ruimte aan een ander. We luisteren, zorgen, tonen interesse, zijn rustig en vriendelijk en bescheiden.

Alle kleuren petten hebben hun valkuil wanneer de witte pet van vertrouwen wegvalt. Als we niet meer met vertrouwen naar elkaar of naar ons zelf kijken, komen we terecht in wantrouwen. De basis van vertrouwen moet dan weer worden teruggezet.
In het aanspreken van kinderen gebruiken wij pettentaal. De pettentaal helpt ons om zonder oordeel het kind op zijn gedrag aan te spreken. We koppelen nooit een pet aan een kind. De petten gaan over gedrag en gedrag kun je veranderen. Een kind doet als een rode pet op een moment en is de rode pet niet.