0512 54 54 04

Missie en Visie

spelend leren en ontwikkelen aandacht voor het individu

't Foarhûs; een vruchtbare bodem voor een rijke oogst!

Op ’t Foarhûs stimuleren we elk kind in zijn of haar ontwikkeling binnen een veilige, warme schoolomgeving. Kinderen worden bij de basisvakken rekenen en taal zoveel mogelijk uitgedaagd op hun eigen niveau. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat kinderen vaardigheden leren waardoor ze zelfstandig en samen met andere kinderen kunnen leren, onderzoeken en presenteren.

Op onze school mag een kind ervaren dat het uniek en onvervangbaar is. We maken ons sterk voor welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid. Onze school is een plek waar kinderen samen spelen, werken, leren, spreken en vieren.

PCBO ’t Foarhûs wil graag een huiselijk, warme sfeer uitstralen omdat we onszelf zien als een verlengstuk van thuis.

U vertrouwt uw kind aan ons toe. Wij voelen ons daarom verantwoordelijk om uw kind het onderwijs te geven waar we met zijn allen trots op zijn en dat willen we vooral samen met u doen.

Als school zijn we sterk in het toepassen van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, zodat ons onderwijs van goede kwaliteit en ook eigentijds is.

Lees verder: Het Logo