Missie en Visie

spelend leren en ontwikkelen aandacht voor het individu

't Foarhûs; een vruchtbare bodem voor een rijke oogst!

We stimuleren elke leerling in zijn of haar ontwikkeling binnen een veilige en warme schoolomgeving. Wij voelen ons verantwoordelijk om elke leerling het onderwijs te geven waar we met zijn allen trots op zijn. Goed onderwijs geven gebeurt echter niet vanzelf. Als team denken we na over de doelen die we willen bereiken met de leerlingen, trainen we onszelf en werken we hard om deze doelen tot uitvoering te brengen. Het denken in doelen geeft ons handvatten om te differentiëren, zodat niet alle leerlingen in dezelfde klas op hetzelfde moment hetzelfde aangereikt krijgen. We vinden het erg belangrijk te voorzien in de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, uitdaging voor een ieder op een eigen niveau sluit hierbij aan. Wij hebben onszelf de opdracht gegeven hierop onze ontwikkeling als school, team en individu te richten. Want ook voor ons geldt, onderwijs is een leven lang leren.

We hebben ons onderwijs zo ingericht dat we rekening houden met de principes van Hart (identiteit, respect) Hoofd (optimale ontwikkeling voor iedere leerling) en Handen (creativiteit, samen beleven en ondernemen).

Wat vinden wij belangrijk?

  • Alle leerlingen voelen zichzelf prettig en gewaardeerd op school
  • Elke leerling krijgt een instructie en begeleiding aangepast op zijn of haar eigen niveau en behoeften binnen de mogelijkheden van de school
  • We zijn als school een oefenplaats voor de maatschappij, we respecteren elkaar, we spreken elkaar vanuit dat respect aan
  • We richten ons onderwijs in rekening houdend met Hart Hoofd en Handen