0512 54 54 04

Grej Of The Day op 't Foarhûs Drachten

Grej Of The Day op 't Foarhûs Drachten

Grej of the day

We horen u denken…….Grej ???? Wat is dit? Grej is Zweeds voor ding. Dus er staat eigenlijk Ding van de dag. Onderzoek rond vaardigheden die nodig zijn bij begrijpend lezen geven o.a. aan dat algemene kennis, nieuwsgierigheid en doorgronden bij begrijpend lezen een belangrijke rol spelen. En dan Grej of the day en ’t Foarhus.

Grej is dus Zweeds voor ding. Het is het ding van de dag en vindt in no time veel navolging in het Nederlandse onderwijs. We gaan geen dingen anders doen, maar vullen het dus aan.

”Grej of the day” of GOTD begon in 2009 in het noorden van Zweden. Leerkracht Mikael Hermansson wilde zijn manier van lesgeven veranderen en deed literatuuronderzoek naar de hersenen en hoe mensen het meest effectief leren. Het resultaat was GOTD.

Het concept:

Grej of the day zijn microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen en de interactie tussen de driehoek leerkracht-leerling-ouder(s) te vergroten.

Hoe passen we dit toe in de klas:

Het concept bestaat uit een 8 tot 10 minuten durende microles “The magic micro lesson” in drie delen.

Deel 1 : De aanwijzing (de dag ervoor of de vrijdag voor het weekend……….)

  • We geven de kinderen een hint/clue. (bijv: “Ik schrijf al mijn brieven aan Kitty“)
  • De kinderen gaan op zoek naar de oplossing.
  • De kinderen leggen de hint thuis voor.

Deel 2 : De microles

  • We inventariseren de mogelijke oplossingen in de klas en geven de juiste oplossing.
  • We vertellen over het onderwerp en vragen de kinderen dit thuis over te brengen.
  • Kinderen maken in hun GOTD schrift of blad aantekeningen die ze zelf belangrijk vinden om te onthouden en/of

   thuis te vertellen.

Deel 3 : Thuis navertellen

  • De kinderen vertellen thuis wat de oplossing was en welke kennis zij hebben opgedaan over het onderwerp.

We zijn benieuwd: Heeft u al een idee wat het onderwerp in het voorbeeld zou kunnen zijn? “Ik schrijf al mijn brieven aan Kitty”

Als het onderwerp behandeld is komt er een plaatje van het onderwerp aan de muur in de klas. Centraal hierin is de wereldkaart. Met een touwtje wordt het plaatje gelinkt aan de plek op de wereld waar dit onderwerp aan gelinkt is. Zo zie je aan het einde van het schooljaar in 1 oogopslag waar jouw onderwerpen op de wereld te vinden zijn.