0512 54 54 04

Schooltijden It Foarhûs

It Foarhûs hanteert een continurooster. De schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team hebben hiertoe besloten nadat ouders hierover zijn meegenomen middels een enquête. Het rooster ziet er als volgt uit:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 1-2

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

8.30-12.00 uur

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

groep 3-8

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat we om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen.