Schooltijden Vakantierooster

Schooltijden en vakanties


It Foarhûs hanteert een continurooster. De schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team hebben hiertoe besloten nadat ouders hierover zijn meegenomen middels een enquête. Het rooster ziet er als volgt uit:

Schooltijden

groep 1-2 groep 3-8
Maandag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
Dinsdag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur 8.30-14.15 uur
Donderdag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
Vrijdag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat we om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Vakantie

Herfstvakantie 17-10-22 t/m 21-10-22
Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-23
Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-23
Goede Vrijdag 07-04-2023
2e Paasdag 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023
2e Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023

Marge-/studiedagen:

Vrijdag 23-09-2022

Dinsdag 21-02-2023

Vrijdag 26-05-2023

Maandag 26-06-2023

Vrijdag 21-07-2023