Schooltijden Vakantierooster

Schooltijden en vakanties


't Foarhûs hanteert een continurooster. De schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team hebben hiertoe besloten nadat ouders hierover zijn meegenomen middels een enquête. Het rooster ziet er als volgt uit:

Schooltijden

groep 1-2 groep 3-8
Maandag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
Dinsdag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur 8.30-14.15 uur
Donderdag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
Vrijdag 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat we om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Vakantie

Herfstvakantie 23-10-23 t/m 27-10-23
Kerstvakantie 25-12-23 t/m 05-01-24
Voorjaarsvakantie 19-02-24 t/m 23-02-24
Goede Vrijdag 29-03-24
2e Paasdag 01-04-24
Meivakantie 29-04-24 t/m 10-05-24
Hemelvaart 09-05-24
2e Pinksterdag 20-05-24
Zomervakantie 22-07-24 t/m 30-08-24

Marge-/studiedagen:

Dinsdag

17-10-2023

Vrijdag

22-12-2023

Dinsdag

09-01-2024

Donderdag

14-03-2024

Woensdag

15-05-2024

Woensdag

05-06-2024

Maandag

24-06-2024