0512 54 54 04

Wie zijn we?

Wie zijn we?

Het team stelt zich voor:

In 2021-2022 bestaat ons team uit:

Groep

1

Juf Mirthe & Juf Alie

2

3

Juf Ruth

Juf Ypie & Juf Geeske

4 - 5

Juf Esther & Juf Inge

6

Meester Leon & Juf Kaylee

7

Meester Erwin

8

Juf Simone & Juf Gerjanne

Taken/verantwoordelijkheden

Kanjercoördinator/ Icoach Meester Leon
Contactpersoon Juf Esther
Aandachtscoördinator Juf Ypie en Meester Leon
Taalcoördinator Juf Simone
Rekencoördinator Juf Geeske

Ondersteuning

Directie Bert Boers a.i.
Intern Begeleider Marja de Vries
Onderwijsassistent Hilde de Boer
Administratie Maria van Tuinen
Conciërge Lydia Frankema