Team

100%
min
94%

Het team stelt zich voor:

In 2023-2024 bestaat ons team uit:

Groep

1-2

Juf Laura

3

Juf Ypie en Juf Geeske

4

Juf Marije en Juf Inge

5 - 6

Meester Tom en Juf Tineke

7

Juf Marit

8

Meester Erwin

Taken/verantwoordelijkheden

Kanjercoördinator/ Icoach Juf Marit
Contactpersoon
Aandachtscoördinator Juf Ypie en Juf Marja
Taalcoördinator
Rekencoördinator Juf Geeske

Ondersteuning

Directie Ingrid Heins
Intern Begeleider Marja de Vries
Onderwijsassistent Dineke Wisse
Administratie Jeanet Helbig
Onderhoudsmedewerker Henk Regts