Wie zijn we?

100%
min
94%

Het team stelt zich voor:

In 2022-2023 bestaat ons team uit:

Groep

1

Juf Laura

2

3

Juf Ruth en Juf Rita

Juf Ypie & Juf Geeske

4

Juf Esther & Juf Alie

5 - 6

Juf Marit

7

Meester Erwin

8

Juf Simone & Meester Piet

Taken/verantwoordelijkheden

Kanjercoördinator/ Icoach Juf Marit
Contactpersoon Juf Esther
Aandachtscoördinator Juf Ypie en Juf Marja
Taalcoördinator Juf Simone
Rekencoördinator Juf Geeske

Ondersteuning

Directie Bert Boers a.i.
Intern Begeleider Marja de Vries
Onderwijsassistent Brigit Riemersma
Administratie Maria van Tuinen
Onderhoudsmedewerker Henk