0512 54 54 04

Zorgen moet je doen

Zorgen moet je doen

Uw kind in beeld

Het kan zijn dat uw kind meer begeleiding of ondersteuning nodig heeft dan structureel in het onderwijsprogramma is opgenomen. U kunt hierbij denken aan concentratie en gedragsproblemen, (vermoedens van) dyslexie of dyscalculie, etc. In dat geval komt de IB-er, juf Jeannine Twerda, in beeld. Samen met de leerkracht en de ouders gaat zij onderzoeken welke extra zorg er nodig is. Soms vinden we in gezamenlijkheid oplossingen, maar soms zullen we ook ondersteuning van buitenaf moeten inschakelen. Mocht uw kind specifieke leerlingenzorg nodig hebben, dan wordt u in de gesprekken uiteraard geïnformeerd over de trajecten en procedures die hierbij horen.

Om uw kind goed in beeld te krijgen en te houden hebben we een aantal instrumenten tot onze beschikking. Allereerst de belangrijkste, het dagelijkse contact met uw kind. We maken ons hard voor het zien van elk individu want elk kind wil gezien worden. Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen gebruiken we o.a. diverse toetsen. Deze toetsen zijn nooit een afrekeninstrument, maar bedoeld om de ontwikkeling te volgen en de juiste vervolgstappen te kunnen zetten. Hiervoor gebruiken we de toetsen van de methodes en de methode onafhankelijke toetsen van CITO. Aan het einde van de basisschoolloopbaan van uw kind volgt uiteindelijk de verplichte eindtoets. Daarvoor maken we gebruik van de IEP toets. (Klik hier voor meer informatie over de IEP toets.) Vanaf het allereerste begin op school volgen we de ontwikkeling via observatie en evaluatie. Uw kind in beeld, geen zorgen maken, maar zorgen moet je doen!

Mocht er op enig moment zorg zijn om de ontwikkeling trekken we altijd 1:1 op met u als ouder(s). Want voor ons zijn ouders een onmisbare schakel in het onderwijs aan onze leerlingen.