Aanmelden op onze school

Aanmelden op onze school
100%
min
77%

Proces kennismaking, intake, aanmelding

Wij volgend de aanmeldprocedure vanuit de gemeente (zie foto).

De eerste stap is het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur van de school, Asmodee Lap. Een afspraak maken kan telefonisch via: 0512-545404 of per mail naar:
Bij het kennismakingsgesprek staat de informatie over de school centraal en wordt er een rondleiding door de school verzorgd. Het is belangrijk dat uw kind hierbij aanwezig is, dit om gezamenlijk de sfeer te proeven.
U laat na het gesprek de informatie even bezinken en zoekt vervolgens contact met de school om aan te geven welke keuze u maakt voor uw kind.
Wij doorlopen vervolgens de procedure van intake en aanmelding.

Het intakegesprek vindt plaats met de intern begeleider en de groepsleerkracht. Uw kind is hierbij aanwezig. Tijdens de intake staat uw kind centraal. Wij proberen een goed beeld te krijgen van uw kind om optimaal aan te kunnen sluiten bij zijn/haar onderwijsbehoeften op school.

Bij aanmelding ontvangt u vanuit school de kalender met allerlei informatie en een welkomstpakket voor uw kind. De leerkracht van groep 1 zoekt vervolgens contact met u om een wenmoment te plannen.