Basisschool in Drachten Trisken

Een vruchtbare bodem voor een rijke oogst !!PCBO Smallingerland e.o.

PCBO 't Foarhûs is één van de 11 scholen binnen PCBO Smallingerland.
Sinds januari 2019 maakt PCBO Smallingerland, samen met OPO-Furore, deel uit van onderwijskoepel Adenium.

Basisschool in Drachten Trisken

PCBO Smallingerland e.o. is de vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland met scholen in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Opeinde, Oudega en Wijnjewoude. De vereniging heeft 11 scholen voor primair onderwijs en 1 school (SBO Sjalom) voor speciaal basisonderwijs met in totaal ongeveer 2200 leerlingen.

Naar de website
Basisschool in Drachten Trisken
Basisschool in Drachten Trisken

Adenium is de holding van OPO-Furore en PCBO Smallingerland e.o. en bestuurt 32 scholen in de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. We richten ons op de haalbare ontplooiing van ieder kind. Talenten van kinderen en medewerkers worden ingezet om dit doel te realiseren.

Naar de website