0512 54 54 04

    Basisschool in Drachten Trisken

    Een vruchtbare bodem voor een rijke oogst !!

    Vind PCBO `t Foarhûs

    PCBO `t Foarhûs is een onderdeel van PCBO Smallingerland e.o.
    Op de kaart vindt u de locatie van de school en de overkoepelende organisatie: